browse more

Reklamace

P?i p?ebrn zsilky je nutn zkontrolovat obal zsilky zjevnou vadu (pokozen obalu) je nutn oznmit dopravci ?esk pot? s.p.

Spolu se zbom Vm bude zasln da?ov doklad, kter pro p?pad reklamace uschovejte.

Doporu?en

ehnm vydavatel?m ?asopisu Ikona a ze srdce jim p?eji,aby se jejich zm?r zda?il.

- S lskou Bo, Metropolita Krytof, L.P. 2008 -

Spojte se s nmi

social share